Vi ger dig stöd och hopp
till förändring

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Av brukare för brukare.

Transparent redovisning

Glada människor

Hur vi arbetar

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Socialstyrelsen

Medarbetare

3 medarbetare är anställda på VågaVa AB (resten av personalen är inhyrda av den ideella föreningen VågaVa). Alkohol och drogterapeut, sjuksköterska, ekonom.

Ägare: Leif Winbladh, Peter Jacobsson.
Styrelse: VågaVa AB - Befattningshavare (allabolag.se)
Ekonomi: VågaVa AB - Bokslut & Nyckeltal (allabolag.se)