Vi ger dig stöd och hopp
till förändring

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Av brukare för brukare.

VågaVa kvinnoboende

VågaVa Kvinnoboende - en grupp kvinnor.

VågaVa kvinnoboende

VågaVa kvinnoboende är ett småskaligt stödboende för kvinnor som vill ge sig själv möjligheten att bryta sitt missbruk och leva ett drogfritt liv.

Boendet är strukturerat med drogtester, fasta måltider, kvällsmöten och tydliga husregler. Detta för att skapa en trygghet där vi tillsammans skapar en gemenskap präglad av omtanke och förståelse för den enskilde individen.

Hos oss på VågaVa vill vi att individen ska kunna träna sig på att ta ett eget ansvar genom att vara med och planera sin vistelse hos oss tillsammans med personalen. För oss är det viktigt att varje kvinna som bor hos oss känner sig sedd och lyssnad på.

Vi har ett boende i tre steg

Kvinnor är en väldigt utsatt grupp i den destruktiva miljö som ett missbruk innebär.

På vårt kvinnoboende skapar vi en trygg och kärleksfull miljö där varje individ kan bygga upp sin självkänsla tillsammans med kvinnor i samma situation.

Vi kan även erbjuda en individanpassad behandling.

1

Akutboende personal dygnet runt

2

Stödboende personal dygnet runt

3

Eget boende med tillsyn

Kontakta oss

Kontakta oss för att skräddarsy en lösning som passar just er.