Vi ger dig stöd och hopp
till förändring

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Av brukare för brukare.

VågaBo

VågaVa, samling av glada personer

VågaBo

VågaBo är ett drogfritt boende där vi vill välkomna individen och erbjuda en väg tillbaka in i samhället. Vi erbjuder ett boende i en trygg miljö med personal dygnet runt plus en drogfri gemenskap och sysselsättning i VågaVas dagliga verksamhet.

Vårt boende är strukturerat med drogtester, fasta måltider, kvällsmöten och tydliga husregler. Detta för att skapa en trygghet där vi tillsammans skapar en gemenskap präglad av omtanke och förståelse för den enskilde individen.

Vi har ett boende i tre steg

Hos oss på VågaBo vill vi att brukaren ska kunna träna sig på att ta ett eget ansvar genom att vara med och planera sin vistelse hos oss tillsammans med personalen. För oss är det viktigt att varje individ känner sig sedd och lyssnad på. Genom att ta del av våra övriga verksamheter på VågaVa skapar vi även möjligheten att under sin vistelse hos oss etablera de nödvändiga kontakterna för att ta sig vidare i ett drogfritt liv. 

Vi kan även erbjuda en individanpassad behandling.

1

Akutboende personal dygnet runt

2

Stödboende personal dygnet runt

3

Eget boende med tillsyn

Kontakta oss

Kontakta oss för att skräddarsy en lösning som passar just er.