Vi ger dig stöd och hopp
till förändring

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Av brukare för brukare.

VågaVa erbjuder en väg tillbaka in i samhället.

Vi vill ge ett allternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Under parollen ”inga pekpinnar” och genom att lägga fokus på våra egna erfarenheter, kan vi bjuda en mötesplats präglad av gemenskap och

förståelse både för missbrukaren och de anhöriga runt missbrukaren. Vi anser att beroendet är en familjesjukdom som drabbar hela familjen och alla andra närstående, hos oss är givetvis alla lika välkomna.

Boende

Vi erbjuder ett boende i tre steg:
Steg 1: Akutboende med personal dygnet runt.
Steg 2: Stödboende med personal dygnet runt.
Steg 3: Eget boende med tillsyn.

Vi har 34 boendeplatser belägna i Ljungby, Halmstad och i Lidhult där vi har vårt kvinnoboende. VågaBo är ett drogfritt boende där vi vill välkomna individen och erbjuda en väg tillbaka in i samhället. Vi har ett boende i en trygg miljö med personal dygnet runt plus en drogfri gemenskap och sysselsättning i VågaVas dagliga verksamhet.

Kontakt: Tony
Telefon: 0729 391 365
E-mail: tonyvagabo@gmail.com

Kvinnoboendet: Lena
Telefon: 0702 038 759
E-mail: lena.vagava@telia.com

Öppenvårdsbehandling

Hos oss är du välkommen om du går på en substitutionsbehandling. VågaVa Öppenvårdsbehandling är en behandling som är anpassad efter den enskilde individens unika behov och grundar sig på en holistisk människosyn.

Öppenvårdsbehandling i tre steg
Steg 1: Grundbehandling 8 veckor.
Steg 2: Fördjupad behandling 8 veckor.
Steg 3: Eftervård 8 månader.

Vi erbjuder även haschavvänjningsprogramet HAP och CPU

Kontakt: Hasse
Telefon: 073-844 37 79
Mail: hasse.vagava@telia.com

Föreläsningar

Vi ger er och missbrukaren någonstans att vända sig med problemen, anonymt.

8/3

Polishögskolan, Växjö

10.15

12/3

Ränneslövs kyrka

10.00

24/3

Kyrkan, Tingsryd

13/4

Arbetsmarknadsenheten Laholm

13.00

Du kan alltid kontakta oss,
anonymt om du så önskar.

vagava@telia.com