Vi ger dig stöd och hopp
till förändring

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Av brukare för brukare.

Kontakta ossVåra behandlingar

VågaVa erbjuder en väg tillbaka in i samhället.

Vi vill ge ett allternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Under parollen ”inga pekpinnar” och genom att lägga fokus på våra egna erfarenheter, kan vi bjuda en mötesplats präglad av gemenskap och

förståelse både för missbrukaren och de anhöriga runt missbrukaren. Vi anser att beroendet är en familjesjukdom som drabbar hela familjen och alla andra närstående, hos oss är givetvis alla lika välkomna.

Boende

Vi erbjuder ett boende i tre steg:
Steg 1: Akutboende med personal dygnet runt.
Steg 2: Stödboende med personal dygnet runt.
Steg 3: Eget boende med tillsyn.

Vi har 34 boendeplatser belägna i Ljungby, Halmstad och i Lidhult där vi har vårt kvinnoboende. VågaBo är ett drogfritt boende där vi vill välkomna individen och erbjuda en väg tillbaka in i samhället. Vi har ett boende i en trygg miljö med personal dygnet runt plus en drogfri gemenskap och sysselsättning i VågaVas dagliga verksamhet.

Kontakt: Tony Gabrielsson
Telefon: 0729 391 365
E-mail: vagabotony@gmail.com

Öppenvårdsbehandling

VågaVa Öppenvårdsbehandling är en behandling som är anpassad efter den enskilde individens unika behov och grundar sig på en holistisk människosyn.

Öppenvårdsbehandling i tre steg
Steg 1: Grundbehandling 8 veckor.
Steg 2: Fördjupad behandling 8 veckor.
Steg 3: Eftervård 8 månader.

Vi erbjuder även haschavvänjningsprogramet HAP och CPU

Kontakt: Hasse Jönsson
Telefon: 0703-009272
Mail: hasse.vagava@telia.com

Föreläsningar

Vi ger er och missbrukaren någonstans att vända sig med problemen, anonymt.

20/2

Region Halland, Kungsbacka

14.00

2/3

Lunds Universitet, Lund

10.00

5/3

Region Halland, Varberg

14.00

6/3

Region Halland, Halmstad

13.00

10/3

Värnamo Folkhögskola

10.00

19/3

Växjö Fria Gymnasium

10.00

23/3

Polishögskolan, Växjö

10.15

5/5

Socialförvaltningen, Nybro kommun

18.00

Du kan alltid kontakta oss,
anonymt om du så önskar.

vagava@telia.com