VågaBo

Vi har 31 boendeplatser (varav 4 st. akutboende) belägna i Ljungby, Halmstad och Lidhult.

VågaBo är ett drogfritt boende där vi vill välkomna individen och erbjuda en väg tillbaka in i samhället. Vi erbjuder ett boende i en trygg miljö med personal dygnet runt plus en drogfri gemenskap och sysselsättning i VågaVas dagliga verksamhet

Vi har ett boende i tre steg.
Steg 1: Akutboende personal dygnet runt
Steg 2: Stödboende personal dygnet runt.
Steg 3: Eget boende med tillsyn.

Vi kan även erbjuda en öppenbehandling.

VågaBo är noga strukturerat med drogtester, fasta måltider, kvällsmöten och tydliga husregler för att den boende ska kunna känna sig trygg och få en fungerande struktur på sitt liv.
Hos oss på VågaBo vill vi att man ska kunna träna sig på att ta ett eget ansvar genom att vara med och planera sin vistelse hos oss tillsammans med personalen. Det kan handla om så enkla saker som att hålla kontakten med myndigheter, följa våra regler, planera sina egna måltider, ta ansvar för sitt eget rum och hålla städat och fint på boendet. Genom att ta del av våra övriga verksamheter på VågaVa skapar vi möjligheten att under sin vistelse hos oss etablera de nödvändiga kontakterna för att ta sig vidare i ett drogfritt liv.

 

Back to Top