Vad gör VågaVa?

VågaVa bildades i september 1999 av Leif Winbladh och Peter Jacobsson. Vi är två nyktra missbrukare som vid den tidpunkten praktiserade på FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) i Ljungby. Efter att ha suttit och diskuterat hur ”skräckpropagandan” vi lyssnat på under vår skoltid gav oss helt fel signaler, kom vi överens om att gå ut till skolorna och berätta den nakna sanningen om vårat eget liv i missbruket.

Under parollen ”inga pekpinnar” och genom att lägga fokus på våra egna erfarenheter lyckades vi över all förväntan med att nå ut med vårt budskap. Resultatet av föreläsningarna var oväntat, genom att vi bjöd så frikostigt på oss själva byggdes det upp en möjlighet till fortsatt kommunikation för åhörarna.
I och med detta kunde vi känna att våra erfarenheter blev en tillgång för dem som ville använda sig av den. Behovet av ett ställe att vända sig till anonymt när det gällde denna problematik fanns och VågaVa föddes för att fylla denna plats.

Denna ros var starten för VågaVa!

Dagens Ros

Ljungbydagarna

Rådgivning

En av våra viktigaste principer är att vi inte kan hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Detta är en grundläggande regel, som tillåter oss att praktisera vad vi kallar för ”tuff kärlek”, vilket innebär att vi ger den sökande ett val: beroende eller tillfrisknande.

Denna princip försöker vi även att föra vidare till de anhöriga genom att finnas till hands och ge det stöd som behövs för att tillämpa denna princip. ”Tuff kärlek” har gett mycket goda resultat och ligger helt i linje med vår idé att ta personligt ansvar för sitt eget liv. Det ger oss möjligheter att agera istället för att reagera.

Främsta syftet för vår rådgivning är att stimulera individen till att själv ta ansvar för sitt liv samt att komma till insikt om sitt problem. Detta når vi lättare när vi skapar tillit och istället för att komma med ”pekpinnar” koncentrerar vi oss hellre på möjligheter och lösningar. Det hela bygger på att ta tillvara på våra egna erfarenheter och upplevelser och utifrån dem belysa problematiken och hjälpa de som vill ha hjälp, helst på ett tidigt stadium för att förebygga beroende. 

Vår styrka

Arbetet med VågaVa har verkligen visat oss att vi är en tillgång i samhället, våra erfarenheter av missbruket är idag vår styrka. Att vi kan vara ett komplement till redan befintliga åtgärder har vi fått bevis för men den största belöningen vi fått under dessa år är att vi idag kan ta del av samhället på samhällets villkor.
Detta vill vi ge bort till alla er som fortfarande lider i missbruket, både till missbrukaren och dennes omgivning, detta genom att fortsätta att utveckla VågaVa i vår gemensamma kamp mot missbruk.

Back to Top